Ponedjeljak , 9.12.2019. | 15:21

Pretraživanje

Politika

Objavljeno: 20.11.2019. u 23:13
Prikaza: 476
Autor: Likaplus

Nikola Lalić pita može li biti plaćen ...

LS Županija : Nikola Lalić pita može li biti plaćen ...Nikola Lalić, SDSS, zamjenik župana na još jednoj funkciji...

Rođakinja,SDSS član, preuzela Prosvjetu, sada i Vijeće srpske nacionalne manjine dolazi pod kapu par pojedinaca iz SDSS-a, dokle to ide pita se dopisom jedan član srpske nacionalne manjine upućenim portalu likaplus uz kopiju Mišljenja povjerenstva za sukob interesa

Broj: 711-I-1763-M-131/19-02-11

Zagreb, 11. listopada 2019.g.

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-Ileković i Tatijane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13 i 57/15, u daljnjem tekstu: ZSSI), na zahtjev dužnosnika Nikole Lalića, zamjenika župana Ličko-senjske županije za davanjem mišljenja Povjerenstva, na 65. sjednici, održanoj 11. listopada 2019.g., daje sljedeće:

MIŠLJENJE

Dužnosnik Nikola Lalić može istovremeno uz obnašanje dužnosti zamjenika župana Ličko-senjske županije biti predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plitvička Jezera, no za obavljanje navedene funkcije nema pravo na naknadu ili dar, osim na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova, neovisno o tome obnaša li dužnost zamjenika župana profesionalno ili volonterski.

Obrazloženje

Zahtjev za davanjem mišljenja Povjerenstva podnio je Nikola Lalić, zamjenik župana Ličko-senjske županije. U knjigama ulazne pošte zahtjev je zaprimljen pod poslovnim brojem 711-U-3238-M-131/19-01-2 dana 23. rujna 2019.g., povodom kojeg se vodi predmet broj M-131/19.

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 42. ZSSI-a propisano je da sužupani i gradonačelnik Grada Zagreba i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu navedenog Zakona. Uvidom u Registar dužnosnika koji vodi Povjerenstvo utvrđeno je da je Nikola Lalić obnašao dužnost zamjenika župana Ličko-senjske Županije u mandatu 2013-2017 te da istu dužnost obnaša i od 25. svibnja 2017.g. Stoga je Nikola Lalić povodom obnašanja navedene dužnosti obvezan postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. ZSSI-a propisano je da su dužnosnici dužni u slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti zatražiti mišljenje Povjerenstva koje je potom dužno, na zahtjev dužnosnika, dati obrazloženo mišljenje u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Nikola Lalić pita Povjerenstvo može li biti plaćen po Pravilniku NN 24/06

U zahtjevu dužnosnik u bitnom navodi da obnaša profesionalno dužnost zamjenika župana Ličko-senjske županije, na koju je izabran na lokalnim izborima 21. svibnja 2017.g., sa manjinske liste. Na ovogodišnjim izborima za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina, izabran je u Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine općine Plitvička Jezera. Na konstituirajućoj sjednici Vijeća izabran je za predsjednika. 
Slijedom navedenog dužnosnik(Nikola Lalić ,opaska likaplus) traži mišljenje smije li koristiti prava kao i ostali članovi manjinskih vijeća propisana člankom 3. „Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina" („Narodne novine" broj: 24/06.).
Člankom 14. ZSSI-a propisana su pravila vezana za članstvo dužnosnika u upravnim tijelima i nadzornim odborima. Stavkom 5. navedenog članka propisano je da dužnosnici smiju biti članovi upravnih i nadzornih tijela najviše dviju neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.

Člankom 20. stavkom 3. ZSSI-a propisano je da obveze koje za dužnosnika proizlaze iz članka 14. počinju danom stupanja na dužnost i traju dvanaest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Nacionalna manjina, u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine" broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja.

Člankom 23. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina propisano je da s ciljem unapređenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanih u tom Ustavnom zakonu, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave.

Vijeće nacionalne manjine i koordinacija vijeća nacionalnih manjina su neprofitne pravne osobe. Svojstvo pravne osobe stječu upisom u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji vodi Ministarstvo uprave, sukladno odredbama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine" broj 80/11. i 34/12.) i Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine" broj 106/11.). Sukladno navedenim propisima, u Registar se upisuju i predstavnici nacionalnih manjina te drugi oblici udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima.

Gore navedenim Ustavnim zakonom, pripadnicima nacionalnih manjina jamči se pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave.

U jedinicama u kojima se treba osigurati srazmjerna zastupljenost članova predstavničkih tijela iz reda pripadnika nacionalnih manjina, pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se i zastupljenost njihovih predstavnika u izvršnom tijelu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Pravilnikom o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina" („Narodne novine" broj: 24/06.) propisano je pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su imali u obavljanju poslova za vijeće, odnosno u obavljanju poslova predstavnika.

Povjerenstvo smatra da se na vijeća nacionalnih manjina, koja se osnivaju kao neprofitne pravne osobe, a u smislu primjene ZSSI-a, na odgovarajući način primjenjuje članak 14. stavak 5. ZSSI-a, koji definira prava dužnosnika u odnosu na članstvo u upravnim tijelima neprofitnih udruga.

Uvidom u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina pri Ministarstvu uprave utvrđeno je da je pod registarskim brojem 152 upisano Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera, OIB: 74379421645. Kao predsjednik Vijeća upisan je Nikola Lalić.

Obzirom na sve navedeno, a primjenom članka 14. stavka 5. ZSSI-a, Povjerenstvo je mišljenja da situacija istovremenog obnašanja dužnosti zamjenika župana Ličko-senjske županije i predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plitvička Jezera ne predstavlja kršenje odredbi ZSSI-a, odnosno ne predstavlja situaciju sukoba interesa, uz ograničenje da dužnosnik nema pravo na naknadu ili primanje dara u ulozi predsjednika Vijeća nacionalne manjine, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo je dalo mišljenje kako je navedeno u izreci ovoga akta.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Nataša Novaković, dipl. iur.

Dostaviti:

1. Dužnosnik Nikola Lalić, elektroničkom dostavom

2. Objava na internetskoj stranici Povjerenstva

3. Pismohrana

Broj komentara: 0

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. Likaplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
Likaplus.hr : Zašto je načelnik pukao kao kokica?

Zašto je načelnik pukao kao kokica?

6.12.2019. | 9:08
Ima brutto 14 tisuća kuna plaću i koeficijent 3,80 U svojem demantiju koji je poslan sa maila "ured načelnika" likaplus portal je objavio i stavio naslov koji je ključan za demantij, komunalni redar nema koeficijent 1,40, nego to ima referent za komunalnu naknadu. Nije demantir
Likaplus.hr : Sutra počinje nastava u školama

Učitelji izborili

Sutra počinje nastava u školama

2.12.2019. | 16:43
Likaplus.hr : Škoro poziva u Zagreb, a vidiš i Advent

Besplatan bus za Zagreb

Škoro poziva u Zagreb, a vidiš i Advent

2.12.2019. | 12:50
Likaplus.hr : I u Općini  koeficijenti nadmašuju učiteljske

I u Općini koeficijenti nadmašuju učiteljske

1.12.2019. | 15:24
Upravitelj restorana u MORH-u s koeficijentom 1,649. Umnožak osnovice i koeficijenta - dakle, osnovna bruto plaća - učitelja iznosi 7547 kn, a spomenutog "šefa” restorana čak 9.392,48 kn
Likaplus.hr : Je li sindikalno vodstvo prevarilo učitelje?

Je li sindikalno vodstvo prevarilo učitelje?

29.11.2019. | 20:04
Plenković jednom izjavom može zaustaviti štrajk, a to je:" U četvrtak mijenjamo Uredbu Vlade o koeficijentima i dajemo učiteljima 6,11%"I učitelji , umorni od puta, krenuli su svojim kućama, a sindikalni čelnici u zgradu Vlade. Učitelji su dva dana pratili pregovore na televizij
Likaplus.hr : Plenković mijenjao koeficijente mnogima...

Zašto ignorira učitelje?

Plenković mijenjao koeficijente mnogima...

29.11.2019. | 7:37
Plenković je mnogima mijenjao koeficijente u svojem mandatu.Djelatnicima policije dva puta su mijenjali koeficijente u zadnje 4 godine
Likaplus.hr : Likaplus na prosvjedu učitelja u Zagrebu

Više od 50 tisuća na Trgu

Likaplus na prosvjedu učitelja u Zagrebu

26.11.2019. | 7:22
SDP je pljeskao HDZ-u i Plenkoviću kada je išao protiv volje prosvjednika -protiv usvajanja Istanbulske konvencije . HDZ se jako dobro dogovori sa SDP-.om kada treba zaustaviti volju naroda za referendumom "Narod odlučuje"... i ponište volju više od 400 tisuća ljudi... I baš zato
Likaplus.hr : Škoro ima podršku u Lici

Gdje se skupljaju potpisi?

Škoro ima podršku u Lici

23.11.2019. | 22:20
Dr Miroslav Škoro i volonteri prikupljat će potpise u Lici u slijedećim mjestima: OTOČAC,srijeda, 27.11. Trg Dražena Bobinca od 8 sati GOSPIĆ, petak, 29.11.Trg Stjepana Radića od 8 sati KORENICA, subota, 30.11. Trg sv.Jurja od 8 sati SENJ,subota, 30.11. Frankopanski trg od 8
Likaplus.hr : Prekopat ćemo Jasenovac, ZDS je legitiman!

dr Škoro

Prekopat ćemo Jasenovac, ZDS je legitiman!

16.11.2019. | 19:57
Škoro: Prekopat ćemo Jasenovac ako treba, pod pozdravom ZDS mi je poginuo bratić Otići ću i u Jasenovac. I znate što ću tražiti? Tražit ću međunarodnu komisiju i ako treba prekopat ćemo sve", kazao je Škoro
Likaplus.hr : Nemamo što razgovarati sa Srbijom , dok ...

Miroslav Škoro

Nemamo što razgovarati sa Srbijom , dok ...

29.10.2019. | 8:06
Predsjednički kandidat dr Miroslav Škoro boravio je ovih dana u Švicarskoj i susreo se sa tamošnjim Hrvatima. Zanimljiv video objavila je Bujica sa tog skupa. Vidimo kako Škoro ima jasan stav o donosu sa Srbijom, jasan stav o velikosrpskoj agresiji i pravo da se uvede elektronsko
Likaplus.hr : Iz kuće čelnika  SDSS-a pucalo se 1991.

Bujica o Vukovaru

Iz kuće čelnika SDSS-a pucalo se 1991.

22.10.2019. | 9:41
VIDEO – BUJICA! Marijan Pavliček: “Iz kuće predsjednika vukovarskog SDSS-a ’91. se pucalo na hrvatske redarstvenike!”…
Likaplus.hr : S Hrvatima ne smijemo i ne možemo živjeti

Savo Štrbac

S Hrvatima ne smijemo i ne možemo živjeti

2.10.2019. | 12:21
Savo Štrbac objašnjava zašto je bilo potrebno sačuvati biološku masu Srba od rata i obrane tzv. Krajine i tvrdi da Srbi i Hrvati “ne smiju i ne mogu živjeti zajedno” (0:55):
Likaplus.hr : Dječje prihvatilište u Sisku

Dječje prihvatilište u Sisku

25.9.2019. | 8:52
U produkciji Laudato snimljen je novi dokumentarni film 'Dječje prihvatilište Sisak' o akciji spašavanja ratom stradale djece u Sisku 1942. godine. Film je potkrepljen izvornim dokumentima i autentičnim fotografijama, a u njemu govore istraživači, povjesničari, crkveni velikodos
Pogledajte slavlje u Korenici, video
Likaplus.hr :
Korenica se sjeća žrtve Vukovara za obranu Hrvatske
Likaplus.hr :
Korenica proslavila "Oluju" vatrometom, pogledajte video!
Likaplus.hr :
"Ubili" selo Priboj, a stanovnike prognali bez prava na povratak
Likaplus.hr :
Padre Pio-svetac svih svetaca, misao dana
Likaplus.hr :

Ne sjedajte za stol dok se niste pomolili i zatražili Božju pomoć, da hrana, koju moramo uzimati za okrjepu tijela ne našteti Vašemu duhu.

Neka Bog bude nazočan kod stola kojom pobožnom mišlju, zamišljajući da u svojoj sredini imate Božanskog Učitelja sa svetim apostolima na Posljednjoj večeri, koji je blagovao sa svojima, nadasve kada je ustanovio Presveti Oltarski Sakrament.

Ukratko, trudimo se da tjelesna hrana bude priprema na onu posve Božansku hranu Presvete Euharistije.

...Nemojte se nikada dignuti od stola a da niste dali dužnu hvalu Gospodinu. Ako tako budete činili, ničega se ne treba bojati, pa ni mrske proždrljivosti.

Kadajedete, čuvajte se prekomjerna biranja hrane i budite svjesni da je dovoljna sitnica ako se hoće zadovoljiti proždrljivost. Ne uzimajte nikada više jela  negoli vam je potrebno.

Trudite se u svemu biti umjereni i svim srcem nastojte da radije oskudijevate negoli da prekomjerno jedete. Ne kanim time reći da se morate gladni ustati od stola. Ne, to nije moja nakana. Neka sve bude uređeno razborito.

To je pravilo za sva ljudska djela.

Padre Pio/365 dana s Padrom Pijom/

Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :