Srijeda , 18.5.2022. | 16:12

Obrazovanje

Objavljeno: 24.6.2021. u 9:10
Prikaza: 561

Protiv prijedloga Rezolucije Freda Matića

LS Županija : Protiv prijedloga Rezolucije Freda Matića

117 predstavnika akademske zajednice i civilnoga društva podržalo Izjavu o tzv. Matićevom izvješću i pozvalo zastupnike u EP-u da glasuju protiv Prijedloga Rezolucije

Danas, 23. lipnja 2021., održao konferenciju za medije povodom Izjave predstavnika akademske zajednice i civilnog društva o tzv. Matićevom izvješću koju je podržalo117predstavnika akademske zajednice, predstavnika civilnoga društva i liječničkih udruženja, zastupnika u Hrvatskome saboru i pojedinaca - liječnika, pravnika, farmaceuta i drugih.

Izjava je dostavljena hrvatskim i drugim zastupnicima u Europskom parlamentu, koji su pozvani da sutra, u četvrtak 24. lipnja 2021. godine, na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta glasuju protiv usvajanja Prijedloga Rezolucijeo stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena, izvjestitelja Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost EP-a (FEMM) Predraga Freda Matića (S&D).

Ivana Grahovac, dr. med., predsjednica SSMH, istaknula je da je nositelj inicijative SSMH, udruga mladih koji prepoznaju važnost zaštite neotuđivog ljudskog dostojanstva i temeljnih ljudskih prava te su predani izgradnji pravednog i slobodnog društva kroz kontinuiranu društvenu angažiranost i kulturu demokratskog dijaloga. Objasnila je kako je SSMH analizom navedenog Prijedloga Rezolucije ustanovio da se ista upliće u područje nacionalne zdravstvene politikete da pogrešno predstavlja temeljna ljudska prava i poziva na smanjenje dosega i ukidanje međunarodno priznatog prava na priziv savjesti,čime se ponajprije ugrožavaju prava i slobode zdravstvenih djelatnika.

Dijana Kovačević,voditeljica zagovaranja u SSMH, izložila je i obrazložila najproblematičnije dijelove Prijedloga Rezolucije, upozoravajući kako nije riječ o opsežnom izvještaju o stanju zdravlja žena u Europskoj uniji, kako bi to sugerirao sam naziv, već tekstu kojim se nastoje promicati ideje i želje određene grupacije, i to neznanstvenim pristupom i pristranim pogledom na tzv. seksualna i reproduktivna prava. Voditeljica zagovaranja SSMH tako je istaknula kako se Prijedlogom Europski parlament miješa u isključivu nadležnost država članica, protivno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, kako poziva na ograničenje temeljnih ljudskih prava, u prvom redu prava na slobodu savjesti, nazivajući institut priziva savjesti preprekom kojom se uskraćuje zdravstvena skrb.Dodala je kako se Prijedlogom arbitrarno i pogrešno tumače temeljna ljudska prava, tako što se, uz relativiziranje značaja međunarodnim pravom zajamčene slobode savjesti, tzv. seksualnim i reproduktivnim pravima daje status prava, iako niti jedan međunarodni ugovor takva prava ne spominje niti definira. Izvješće k tome, naglasila je, suprotno dogovorima postignutim u međunarodnim sporazumima (ICPD, 1994.) poziva države članice da uklone prepreke usluzi pobačaja i da se protiv njih bore, preprekama nazivajući ograničenja utvrđena nacionalnim zakonima koji uređuju uslugu pobačaja i eksplicitno kao prepreku navodeći priziv savjesti. Upozorila je kako je priziv savjesti pravni, a ne kvazipravni institut kakvim ga ovo Izvješće naziva, utemeljen u međunarodnom pravu na slobodu savjesti i vjeroispovijesti i zajamčen čl. 40. Ustava Republike Hrvatske.


Očuvanje instituta priziva savjesti, naglasila je, pitanje je zaštite intrinzičnog ljudskog dostojanstva, očuvanja civilizacijskih dostignuća i temeljnih vrijednosti na kojima počiva i Europska unija.Navela je kako, iako pravo na seksualni odgoj i obrazovanje ne postoji, Izvješće apelira na države članice da svim osnovnoškolcima i srednjoškolcima, kao i djeci koja ne pohađaju školu, osiguraju opći pristup sveobuhvatnom seksualnom odgoju, izostavljajući pri tome ulogu roditelja kao primarnih edukatora i onih koji prije svih imaju odgovornost, pravo i dužnost brinuti se o svojoj djeci i odlučivati o njihovu obrazovanju. Dodala je kako "sveobuhvatno seksualno obrazovanje” u mnogočemu ne obuhvaća zdravstvene ili medicinske teme, već učenje o vrijednostima, kao i da su roditelji oni koji trebaju biti konačni arbitar vrijednosnog sadržaja koji njihova djeca primaju. 

Napomenula je kako svi ljudi, bez iznimke, imaju pravo na zdravlje i kako zdravlje žena u vezi s njihovim reproduktivnim sustavom treba biti promicano i zaštićeno, a ne instrumentalizirano i zanemareno nauštrb nezdravstvenih usluga poput pobačaja, koji je uključen u tzv. seksualna i reproduktivna prava. Za kraj je podsjetila kako Matićevo izvješće o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja nije inovacija, već reciklaža Izvješća Estrela kojega je 2013. predstavila portugalska zastupnica Edite Estrela i koje je na koncu palo, a proturezolucija, kojom je potvrđeno kako pitanje zdravlja žena spada u nadležnost država članica, bila izglasana.

Stoga je SSMH sastavio Izjavu kojom se izražava zabrinutost zbog miješanja u područje nacionalne zdravstvene politike, promicanja praksi protivnih dogovorenima u međunarodnim sporazumima, pogrešnog predstavljanja temeljnih ljudskih prava te pozivanja na ograničenje i ukidanje međunarodno priznatih prava, poput prava na priziv savjesti. Predsjednica SSMH Ivana Grahovac istaknula je kako je navedenu Izjavu potpisom podržalo117 predstavnika akademske zajednice i organizacija civilnoga društva, pritom ističući potpise 49 doktora znanosti, od čega 32 sveučilišnih profesora i docenata, a posebno bitnom i značajnom u kontekstu ove problematike izdvaja podršku onih s Pravnih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Rijeci te Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i potporu Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Hrvatskog liječničkog zbora

Naglasila je kako je pozitivno što su stručna tijela prepoznala opasnost koja stoji iza prihvaćanja javnog diskursa u kojem se profesionalizam nastoji odvojiti od etičkih normi nauštrb poštivanja moralnog integriteta pojedinca.

Doc. dr. sc. Morana Brkljačić, dr. med.,s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora, u ime liječnika izrazila je nesuglasnost s tzv. Matićevim izvješćem. Naglasila je kako pravo na priziv savjesti predstavlja jedno od osnovnih ljudskih pravate je zaštićeno Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Rezolucijom 1763 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o liječništvu Republike Hrvatske prema kojem se radi svojih etičkih, vjerskih ili moralnih nazora, odnosno uvjerenja liječnik ima pravo pozvati na priziv savjesti. Zaključuje kako je riječ o zaštićenom pravu liječnika i poručuje da to pravo ne može nitko prozivati kao nešto na što se poziva kada se ne želi pomoći očuvanju ljudskog zdravlja.

Problematičnim ističe i dio izvješća vezan uz reproduktivnost žene, a u kojem se govori da svatko i u svakom trenutku ima pravo na abortus. Naglasila je kako se prilikom namjernog prekida zdrave trudnoće stavlja pravo jednog života ispred prava drugog života te izražava žaljenje što se na taj način ne štiti pravo na život nerođenog djeteta u utrobi majke.

Boris Ujević, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije te dopredsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika(HUBOL), istaknuo je kako Matićevo izvješće ima više spornih dijelova, no kako je HUBOL-u najspornije prikazivanje priziva savjesti kao postupka koji ugrožava život i zdravlje.

Naglasio je kako priziv savjesti ne ugrožava niti zdravlje niti život žena te je istaknuo kako Izvješće ne nudi dokaze za izrečeno, stoga zaključuje da je riječ o lažnom prikazivanju priziva savjesti. Podsjetio je kako, prema hrvatskim zakonima, u slučajevima ugroze života i zdravlja, priziv savjesti nije dozvoljen. Nazivanje priziva savjesti takozvanim prizivom savjesti pogrešno je i zlonamjerno te mu je, smatra ginekolog Ujević, krajnji cilj kriminalizacija priziva savjesti. 

Podsjeća kako su u Europi prvi zakoni koji reguliraju priziv savjesti u medicini doneseni 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća paralelno s dekriminalizacijom pobačaja, odnosno kada su prve europske države dozvolile pobačaj. Podsjeća i na izjavu francuske ministrice zdravstva Simone Veil iz 1975. godine koja je prilikom ozakonjenja pobačaja ustvrdila kako je „očigledno da nijedan liječnik ili medicinski tehničar neće ikada biti obavezan izvršiti pobačaj." Ginekolog Ujević zaključuje kako smo prošli put od toga da nitko neće biti prisiljen izvršavati pobačaje do toga da postoji opasnost da oni koji odbiju raditi pobačaje budu kažnjavani.

Konferencija je,u ime potpisnika Izjave predstavnika akademske zajednice i civilnoga društva o tzv. Matićevom izvješću, zaključena pozivom zastupnicima u Europskom parlamentu da sutra glasuju protiv spornog Prijedloga Rezolucije kako bi zaštitili suverenitet država čiji su predstavnici i kako bi očuvali civilizacijsku stečevinu kakva institut priziva savjesti jest i čije je očuvanje pitanje očuvanja ljudskih prava, zaštite dostojanstva ljudske osobe te slobodnog društva koje poštuje temeljne slobode svojih građana.


Obavijesti iz HEP-a ,ELEKTROLIKA
Likaplus.hr :

 

OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima biti bez opskrbe električnom energijom naselje Sveti Juraj (osim Otinje i Južno Naselje).

 

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

18.05.2022.

09:00 do 13:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419


OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Škare i Dabar.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

18.05.2022.

08:30 do 15:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419


OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike mreže s područja naselja Perušić da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice: Zrinskog i Frankopana od kbr. 1 do kbr. 12, Stjepana Radića od kbr. 4 do kbr. 43, a povremeno dr. Ante Starčevića, Kralja Zvonimira, zgrada Općine i Vojarna.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu

19.05.2022. 08:30 do 15:00 sati

20.05.2022. 08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419


OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Jošan i Pećane.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

16.05.2022.

11:00 do 13:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419


 

OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja: Veliki Žitnik, Smiljansko Polje, Dunjevac, Oteš i Rastoka.

 

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu

16.05.2022. 08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419


 

OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Urije, Stari Lički Osik, Budak i Mušaluk.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

17.05.2022

08:30­-15:00

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419


 

OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Visuć.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

16.05.2022.

08:30 do 10:30 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

 

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419


 

OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na našim elektroenergetskim postrojenjima biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Ivčević Kosa, a povremeno Konjsko Brdo od kbr. 3 do kbr. 75.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

16.05.2022.

08:30 do 14:00 sati

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419.


 

Korenica proslavila "Oluju" vatrometom, pogledajte video!
Likaplus.hr :
"Ubili" selo Priboj, a stanovnike prognali bez prava na povratak
Likaplus.hr :
Padre Pio-svetac svih svetaca, misao dana
Likaplus.hr :

Ne sjedajte za stol dok se niste pomolili i zatražili Božju pomoć, da hrana, koju moramo uzimati za okrjepu tijela ne našteti Vašemu duhu.

Neka Bog bude nazočan kod stola kojom pobožnom mišlju, zamišljajući da u svojoj sredini imate Božanskog Učitelja sa svetim apostolima na Posljednjoj večeri, koji je blagovao sa svojima, nadasve kada je ustanovio Presveti Oltarski Sakrament.

Ukratko, trudimo se da tjelesna hrana bude priprema na onu posve Božansku hranu Presvete Euharistije.

...Nemojte se nikada dignuti od stola a da niste dali dužnu hvalu Gospodinu. Ako tako budete činili, ničega se ne treba bojati, pa ni mrske proždrljivosti.

Kadajedete, čuvajte se prekomjerna biranja hrane i budite svjesni da je dovoljna sitnica ako se hoće zadovoljiti proždrljivost. Ne uzimajte nikada više jela  negoli vam je potrebno.

Trudite se u svemu biti umjereni i svim srcem nastojte da radije oskudijevate negoli da prekomjerno jedete. Ne kanim time reći da se morate gladni ustati od stola. Ne, to nije moja nakana. Neka sve bude uređeno razborito.

To je pravilo za sva ljudska djela.

Padre Pio/365 dana s Padrom Pijom/

Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :